เลือกภูมิภาคของคุณ

บริการซ่อม VACHERON CONSTANTIN

บริการซ่อม Vacheron Constantin สำหรับสหรัฐอเมริกา

ปรับปรุงล่าสุด: 18.07.2023

องค์กรที่ให้บริการเป็นบริษัทในเครือของ Vacheron Constantin ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Chemin du Tourbillon 10, 1228 Plan-les-Ouates ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเจ้าของและแก้ไขแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดการใช้งานและรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา รวมถึงวิธีที่เราอาจใช้และปกป้องข้อมูลนั้นตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้

“องค์กรที่ให้บริการ” หมายถึง บริการที่มีการจัดส่งไปยังประเทศ: 

บริการสำหรับลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา: RICHEMONT NORTH AMERICA INC. บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 645 Fifth Avenue, New York NY 10022, สหรัฐอเมริกา

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบถึงข้อมูลอัปเดต เงื่อนไขการให้บริการเวอร์ชั่นล่าสุดจะมีพร้อมให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มเสมอ เวอร์ชั่นใหม่ของเงื่อนไขการบริการเหล่านี้จะมีผลทันทีในวันที่โพสต์ และจะควบคุมใบสั่งซื้อบริการที่ทำขึ้นนับจากวันดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อเงื่อนไขการบริการที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้ส่งใบสั่งซื้อบริการแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อใบสั่งซื้อบริการนั้นและความสัมพันธ์ของคุณกับเรา เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้อาจกำหนดไว้

เกี่ยวกับ Vacheron Constantin และเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ เงื่อนไขการบริการเหล่านี้ใช้กับบริการหลังการขายใดๆ (“บริการ” และแต่ละคำสั่งดังกล่าวเรียกว่า “ใบสั่งซื้อบริการ”) ที่คุณสามารถขอจากองค์กรที่ให้บริการ (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) และ/หรือ ณ เวลาใดๆ ของกระบวนการซ่อมแซม จะหมายความว่า:

-            การใช้เว็บไซต์ Vacheron Constantin และแอปพลิเคชันมือถือหรือช่องทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ้างถึงเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”)

-           ทางอีเมล หรือ

-            ทางโทรศัพท์ผ่าน (i) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ (ii) บูติค ( “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์”) Vacheron Constantin ของเรา

เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่คุณอาจได้รับจากบูติค Vacheron Constantin องค์กรจะให้บริการขึ้นอยู่กับที่อยู่ในการจัดส่งสำหรับส่งคืนชิ้นงาน (“องค์กรที่ให้บริการ”, “Vacheron Constantin”, "เรา", "พวกเรา" และ "ของเรา"):

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับสถานที่เฉพาะของคุณที่ด้านล่าง

บริการ/ใบสั่งซื้อบริการ รวมถึงเหนือสิ่งอื่นใด การสั่งซื้อบริการซ่อมแซมทางออนไลน์ การอนุมัติออนไลน์สำหรับการประเมินค่าใช้จ่ายใดๆ การติดตามทางออนไลน์และการชำระเงินทางออนไลน์ (ตามที่มีให้บริการแก่คุณบนแพลตฟอร์ม อีเมล และ/หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) สำหรับการสั่งซื้อบริการซ่อมแซมที่คุณอาจดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มของเรา อีเมล หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (เรียกรวมกันว่า "ช่องทางบริการ")

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้อย่างรอบคอบ ซึ่งจะมีใช้กับบริการหรือใบสั่งซื้อบริการใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น แม้ว่าคุณอาจได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบูติคของ Vacheron Constantin ขึ้นอยู่กับสถานที่ของคุณ เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้อาจรวมถึงข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นรายบุคคล ใบสั่งซื้อบริการที่ดำเนินการกับบุคคลที่สาม (เช่น ร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต) โดยหลักการแล้ว บริการที่มีหน้าร้านจริงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ โปรดทราบว่าก่อนดำเนินการสั่งซื้อบริการ คุณจะถูกขอให้ยอมรับเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ คุณจะไม่สามารถสั่งซื้อบริการใดๆ ผ่านช่องทางบริการได้

คุณสมบัติในการรับบริการ

เรายอมรับใบสั่งซื้อบริการที่ส่งโดยบุคคล (และไม่ใช่นิติบุคคล) ที่ (ก) บรรลุนิติภาวะที่จำเป็นในการทำสัญญา; (ข) มีความสามารถทางกฎหมายในการทำสัญญา; และ (ค) มีที่อยู่ในการจัดส่งในประเทศ หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่สามารถทำสัญญาได้ตามกฎหมาย คุณต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองส่งใบสั่งซื้อบริการในนามของคุณ และพวกเขาจะถูกขอให้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้

โดยการส่งคำสั่งซื้อบริการจะถือว่าคุณได้รับรองและรับประกันว่า คุณเป็นลูกค้าผู้ใช้ปลายทางโดยสุจริตที่ดำเนินการเพื่อ การใช้งานส่วนตัว ทั้งสำหรับตนเองหรือผู้อื่น  และจไม่ใช้ ส่งมอบ จำหน่าย ทำการตลาด หรือซื้อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หากพยายามแล้ว แต่ไม่มีบริการนั้นอีกต่อไป หรือเราเชื่อด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าใบสั่งซื้อบริการอาจละเมิดเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ เราอาจปฏิเสธคำสั่งดังกล่าว

หัวข้อสำคัญ: Vacheron Constantin มีอิสระในการตัดสินใจว่าชิ้นงานใดมีสิทธิ์ได้รับบริการตามที่ระบุไว้ในที่นี้ เฉพาะผลิตภัณฑ์ Vacheron Constantin ของแท้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

การยื่นคำขอรับบริการ

หากคุณต้องการสั่งซื้อบริการผ่านช่องทางบริการ กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์ หรือ โทรติดต่อ หรือส่งอีเมลมายังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา (“แบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า”)

ข้อมูลที่แจ้งไว้จะต้องเป็นความจริง ถูกต้อง และไม่ทำให้เข้าใจผิด เนื่องจากข้อมูลนั้นจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับบริการ

การจัดส่งสินค้าของคุณ

คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ Vacheron Constantin ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้อย่างเคร่งครัด หรือตามที่ระบุไว้ในช่องทางบริการ ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ทั้งหมดทุกชิ้น กรุณาอ่านเงื่อนไขการให้บริการในที่นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และ/หรือคำแนะนำในช่องทางบริการที่คุณใช้

Vacheron Constantin อาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาชุดบริการหรือการจัดส่งสมนาคุณตามที่กล่าวไว้ในที่นี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าและประเทศ

หากเมซงให้ชุดบริการแก่คุณ:

Vacheron Constantin จะส่งชุดบริการทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า "ชุดบริการ") ประกอบด้วย:

-       วัสดุที่จำเป็นในการบรรจุผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างระมัดระวัง และ

-       สำเนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนล่วงหน้าฉบับพิมพ์และข้อมูลเพิ่มเติม (หากมี)

จากนั้นคุณจะต้องบรรจุผลิตภัณฑ์ของคุณและเตรียมบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งโดยการแนบ:

-       แบบฟอร์มการลงทะเบียนล่วงหน้าต้นฉบับที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ Vacheron Constantin ร้องขอ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหากมีการร้องขอ)

-       สำเนาบัตรรับประกันระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin หรือหลักฐานการซื้อ/การรับบริการในเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตของ Vacheron Constantin หาก Vacheron Constantin ร้องขอ และ

-       เอกสารอื่น ๆ ที่เมซงร้องขอ

หาก Vacheron Constantin ไม่ได้มอบชุดบริการให้คุณ:

โปรดบรรจุผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเหมาะสมด้วยความระมัดระวังตามสมควร และคำนึงถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วย ความเสียหาย การถูกทำลาย หรือการสูญหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมจะถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

หาก Vacheron Constantin มอบการจัดส่งแบบสมนาคุณให้คุณ:

เมื่อบรรจุภัณฑ์ของคุณพร้อมแล้ว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่เราให้ไว้หรือคำแนะนำในชุดบริการ การรับผลิตภัณฑ์จะดำเนินการตามที่เราระบุไว้เท่านั้นและในสถานที่ที่เราอนุญาต (ยกเว้นบางพื้นที่ภายในประเทศ) โปรดทราบว่าการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านพันธมิตรด้านการขนส่งของเรานั้นจะต้องดำเนินการในประเทศเดียวกับที่คุณได้รับชุดบริการ  หาก Vacheron Constantin มอบการจัดส่งแบบสมนาคุณให้คุณ การจัดส่งดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณจะต้องส่งผลิตภัณฑ์ของคุณให้เราผ่านพันธมิตรด้านการขนส่งของเราตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เท่านั้น Vacheron Constantin ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย การถูกทำลาย การสูญหาย หรือการโจรกรรมผลิตภัณฑ์ของคุณ หากไม่ได้จัดส่งผ่านพันธมิตรด้านการขนส่งที่ได้รับอนุญาตของเราตามเงื่อนไขการบริการที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

จะไม่มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเกินกว่าราคาขายปลีกที่แนะนำตามที่ Vacheron Constantin กำหนด คุณจะต้องไม่ส่งผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าราคานี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Vacheron Constantin เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบบางส่วนและทั้งหมดต่อความเสียหาย การถูกทำลาย การสูญหาย หรือการโจรกรรม หากคุณจัดส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กล่าวถึงข้างต้น

หาก Vacheron Constantin ไม่ได้มอบการจัดส่งแบบสมนาคุณให้คุณ:

เมื่อบรรจุภัณฑ์ของคุณพร้อมแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการขนส่งที่คุณเลือกใช้บริการเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ที่กำหนด Vacheron Constantin ขอปฏิเสธความรับผิดชอบบางส่วนและทั้งหมดต่อความเสียหาย การถูกทำลาย การสูญหาย หรือการโจรกรรมผลิตภัณฑ์ของคุณระหว่างการขนส่ง และกรณีใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณเอง

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย กล่องบรรจุชุดบริการจะไม่มีแบรนด์

 

โปรดทราบว่าคุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเป็นสถานที่ที่จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้วก่อนที่คุณจะส่งคำสั่งซื้อบริการได้เท่านั้น เว้นแต่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วในช่องทางบริการ

 

หากคุณส่งผลิตภัณฑ์ให้เราด้วยวิธีการของคุณเองผ่านผู้ให้บริการขนส่งที่คุณเลือก หรือด้วยชุดบริการของเราแต่ไม่ได้ใช้ฉลากแบบชำระเงินล่วงหน้าของเรา คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง Vacheron Constantin รวมถึงค่าประกันใด ๆ ด้วย และ Vacheron Constantin จะไม่รับผิดในกรณีที่มีการสูญหาย ความเสียหาย การโจรกรรมหรือการเสื่อมสภาพอื่นใดที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของคุณระหว่างการขนส่งไปยัง Vacheron Constantin

 

คุณต้องเก็บหลักฐานการจัดส่งไว้ เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจาก Vacheron Constantin เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับบริการตามเงื่อนไขการบริการเหล่านี้

 

การวินิจฉัย

โดยการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณให้เรา แสดงว่าคุณยินยอมให้ Vacheron Constantin เปิดผลิตภัณฑ์และดำเนินการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ของคุณ และออกข้อเสนอการประมาณค่าใช้จ่าย ตามข้อกำหนดของเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ ("การประมาณค่าใช้จ่าย")

Vacheron Constantin จะรับผลิตภัณฑ์ของคุณไว้และตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ จากนั้น Vacheron Constantin จะดำเนินการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อระบุบริการที่จำเป็นตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนล่วงหน้า และจะส่งการประมาณค่าใช้จ่ายให้คุณผ่านช่องทางบริการ

โดยการส่งผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดำเนินการวินิจฉัย แสดงว่าคุณยอมรับว่าอาจมีการส่งผลิตภัณฑ์ (เช่น นาฬิกาวินเทจหรือนาฬิกากลไกคอมพลิเคชั่น) ไปยังต่างประเทศ รวมถึงการส่งไปยังผู้ผลิต Vacheron Constantin เพื่อการวินิจฉัยโดยมีค่าใช้จ่ายตามที่ Vacheron Constantin แจ้งให้ทราบ โปรดพิจารณาว่าในกรณีดังกล่าวนั้นอาจใช้ระยะเวลานานขึ้นหลายสัปดาห์ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งข้อมูลให้คุณทราบ คุณอาจต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการส่งออกเพิ่มเติม หากคุณไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการส่งออกได้ เราจะส่งผลิตภัณฑ์คืนให้คุณ โดยการส่งผลิตภัณฑ์ของคุณให้เรา ยังแสดงว่าคุณยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นนำเข้ามายังประเทศของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้

การประมาณค่าใช้จ่ายและมูลค่าของบริการที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

 

หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับบริการ คุณจะได้รับการประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติผ่านช่องทางบริการ

การประมาณค่าใช้จ่ายนี้จะมีผลใช้ได้ตามช่วงเวลาที่อ้างอิงถึงในการประมาณค่าใช้จ่าย หลังจากนั้นจะกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ยอมรับการประมาณค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายในช่วงเวลานั้น ในกรณีดังกล่าว หรือหากคุณปฏิเสธการประมาณค่าใช้จ่าย Vacheron Constantin จะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับบริการซ่อมแซมใด ๆ และจะส่งผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมคืนไปยังที่อยู่จัดส่งที่คุณให้ไว้

การประมาณค่าใช้จ่ายจะรวมโควต้าบริการสำหรับบริการแต่ละประเภท (บริการที่จำเป็นและบริการทางเลือก)

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของการประมาณค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการบริการ ก่อนที่จะยืนยันการประมาณค่าใช้จ่ายและส่งคำสั่งซื้อของคุณผ่านช่องทางบริการ

ราคาทั้งหมดสำหรับบริการหรือการประมาณค่าใช้จ่ายนั้นจะเป็นสกุลเงินของสถานที่ตั้งของหน่วยงานบริการ เราได้รวมภาษี (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ (GST) ฯลฯ แล้วแต่กรณี) และค่าจัดส่ง (หากมี) สำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ไว้แล้ว (ยกเว้นภาษีประเภทอื่น ๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

ภาษีและค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่งของคุณ และจะระบุไว้ในการประมาณค่าใช้จ่าย

หัวข้อสำคัญ: การอนุมัติการประมาณค่าใช้จ่ายของคุณผ่านช่องทางบริการใด ๆ ถือเป็นการยอมรับบริการที่ Vacheron Constantin จะดำเนินการโดยไม่สามารถเพิกถอนได้และเป็นไปตามเงื่อนไขการบริการในปัจจุบัน และยืนยันการทำสัญญาที่มีผลผูกพันซึ่งบังคับให้คุณต้องชำระเงินตามจำนวนที่ต้องชำระสำหรับบริการดังกล่าว

ด้วยเหตุผลทางเทคนิค หาก Vacheron Constantin พิจารณาก่อนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับบริการแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นจะสูงกว่าการประมาณราคาที่คุณได้ตรวจสอบไปแล้ว เราจะส่งการประมาณราคาใหม่ให้คุณเพื่อให้คุณอนุมัติหรือปฏิเสธ

 

การดำเนินการนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อคุณสมบัติมูลค่าของบริการที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้านั้นพร้อมใช้งาน และคุณใช้คุณสมบัติดังกล่าวแล้ว (“มูลค่าของบริการที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า”)

หากคุณได้เปิดใช้งานคุณสมบัติมูลค่าของบริการที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าแล้ว (หากมี) แสดงว่าคุณยอมรับโดยไม่อาจเพิกถอนได้ว่าเราสามารถดำเนินการบริการต่าง ๆ ได้ (บริการที่จำเป็นและ/หรือทางเลือก) ภายในมูลค่าของบริการที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า:

-       หากจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเพียงพอที่จะดำเนินการบริการต่อไปในการวินิจฉัย เราจะดำเนินการทันทีหลังจากการวินิจฉัยโดยไม่ส่งการประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติ

-       หากจำนวนเงินในการประมาณค่าใช้จ่ายจริงนั้นสูงกว่ามูลค่าที่อนุมัติไว้ล่วงหน้า คุณจะได้รับข้อเสนอการประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติ หากคุณปฏิเสธการประมาณค่าใช้จ่าย เราจะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับบริการใด ๆ และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณโดยไม่ซ่อมแซมไปยังที่อยู่จัดส่งที่คุณได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนล่วงหน้า

โดยการอนุญาตให้เราดำเนินการเกี่ยวกับบริการต่อ แสดงว่าคุณยินยอมที่จะชำระเงินค่าปฏิบัติงานซ่อมแซมของเรา ภายในขอบเขตของการประมาณค่าใช้จ่ายที่คุณตรวจสอบแล้ว ยกเว้นกรณีที่เป็นการบริการพิเศษตามที่ Vacheron Constantin กำหนดไว้ (เช่น บริการภายใต้การรับประกัน)

ดังนั้นจึงไม่มีการออกข้อเสนอการประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับมูลค่าของบริการที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า บริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และบริการที่อยู่ภายใต้การรับประกันของ International Vacheron Constantin Guarantee

เพื่อรับประกันการบริการที่เป็นเลิศ ราคาใด ๆ ในเอกสาร รวมถึงการถอดส่วนประกอบใด ๆ ที่เราเปลี่ยนแทน จะกลายเป็นทรัพย์สินของเรานับจากเวลาที่เปลี่ยนส่วนประกอบดังกล่าว โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข แสดงว่าคุณสละสิทธิ์ในการส่งคืนส่วนประกอบเหล่านี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ การดำเนินการเพื่อแก้ไขส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้ส่วนประกอบเสื่อมสภาพและ/หรือชำรุดเสียหายได้ นอกจากนี้ยังมีผลกับการซ่อมแซมและ/หรือการเปลี่ยนส่วนประกอบที่ดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้การรับประกันด้วย

การชำระเงิน

เรายอมรับวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ในกระบวนการสั่งซื้อผ่านช่องทางบริการ เราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงรูปแบบการระบุตัวตนที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณชำระเงินเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ในช่องทางบริการ และระบุหมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อบริการของคุณพร้อมการชำระเงินของคุณ หากมีการร้องขอผ่านช่องทางบริการ Vacheron Constantin จะจัดส่งหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณหลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

เมื่อสั่งซื้อบริการ คุณไม่ควรส่งรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณให้เราทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นใด ผู้ถือบัตรชำระเงินทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติจากผู้ออกบัตร หากผู้ออกบัตรชำระเงินของคุณปฏิเสธที่จะอนุมัติการชำระเงินให้เรา คุณจะต้องติดต่อผู้ออกบัตรของคุณโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ วิธีการชำระเงินอื่น ๆ อาจต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติจากผู้ให้บริการระบบการชำระเงินด้วยเช่นกัน

คุณอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้เราดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย เมื่อเราเห็นว่าจำเป็น นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เรา และ/หรือเพื่อส่งหรือรับข้อมูล (รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว) ที่เกี่ยวข้องกับคุณถึงหรือจากบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายละเอียดบัตรชำระเงินของคุณ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ตรวจสอบการชำระเงินของคุณ รับการอนุมัติบัตรชำระเงินเบื้องต้น (หากมี) และอนุมัติธุรกรรมการซื้อแต่ละรายการ

โดยทั่วไปเราจะเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนตามคำสั่งซื้อบริการจากบัตรชำระเงินของคุณหรือผ่านวิธีการชำระเงินอื่น ๆ เมื่อการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดอย่าลืมระบุหมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อของคุณในการชำระเงินเมื่อมีการร้องขอ โปรดทราบว่าสถาบันการเงินบางแห่งอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณ

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ Vacheron Constantin ห้ามจำหน่ายบริการต่าง ๆ ของตนเองให้บุคคลหรือบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในมาตรการคว่ำบาตร/คำสั่งห้าม หรือให้ประเทศปลายทางที่โดนคว่ำบาตรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ธุรกรรมใด ๆ ดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ

หากคุณไม่ชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งราคาภายใน 3 เดือนตามปฏิทินนับจากเวลาที่เราแจ้งให้คุณทราบ หรือหากคุณไม่มารับผลิตภัณฑ์ภายใน 12 เดือนตามปฏิทินนับจากเวลาที่เราแจ้งให้คุณทราบ เราอาจขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้วของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวภายในขอบเขตของกฎหมาย เราจะนำรายได้จากการขายหรือการจำหน่ายใด ๆ มาชดเชยยอดค้างชำระ รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระเงินของคุณ (เช่น ค่าจัดเก็บ ค่าบริหารจัดการ ฯลฯ) และเราจะส่งคืนยอดเงินคงเหลือใด ๆ ให้คุณหากสามารถดำเนินการได้

 

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ ความล่าช้า

Vacheron Constantin จะส่งและ/หรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณหลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น Vacheron Constantin จะส่งผลิตภัณฑ์กลับไปยังที่อยู่ที่คุณได้แจ้งให้เราทราบก่อนหน้านี้ในการลงทะเบียนล่วงหน้า

โปรดทราบว่า Vacheron Constantin จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยยกเว้นที่อยู่บางแห่ง (เช่น ค่ายทหาร พื้นที่หวงห้ามบางแห่ง (เช่น โรงแรม) ตู้ไปรษณีย์ หรือพื้นที่ห่างไกลบางแห่ง) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกลับไปให้คุณนั้นจะดำเนินการโดยพันธมิตรด้านการขนส่งของเราโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคุณ Vacheron Constantin รับประกันพัสดุระหว่างขนส่งจนกว่าพัสดุจะจัดส่งถึงคุณ เวลาในการจัดส่งนั้นเป็นเพียงเวลาโดยประมาณเท่านั้น เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ คุณอาจจะต้องส่งข้อความตัวอักษรหรืออีเมลเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์แล้ว

เราจะขอการยืนยันการรับผลิตภัณฑ์จากคุณตามวิธีการที่กำหนดไว้โดย Vacheron Constantin ซึ่ง ณ จุดนี้ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์จะถ่ายโอนไปที่คุณ ลายเซ็นบนใบรับผลิตภัณฑ์จะถือเป็นการยืนยันการรับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องในสถานะการจัดส่งที่ดี

การจัดส่งจะดำเนินการให้เสร็จสิ้น ณ ที่อยู่จัดส่งที่คุณลงทะเบียนและยืนยันกับเราตามข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ และการจัดส่งจะเกิดขึ้นตามแนวทางปฏิบัติของเรา ข้อควรพิจารณา: หากคุณไม่พร้อมสำหรับการจัดส่ง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเรา หากบุคคลที่สามจะเป็นผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ส่งกลับ โปรดทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธให้บุคคลอื่นรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

วันที่จัดส่งใด ๆ ที่แจ้งให้คุณทราบเป็นเพียงเวลาโดยประมาณเท่านั้น และไม่มีผลผูกพันกับ Vacheron Constantin Vacheron Constantin จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงวันที่จัดส่งโดยประมาณ พันธมิตรด้านการขนส่งจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันที่จัดส่งโดยประมาณ

การยกเลิกคำสั่งซื้อบริการของเรา

แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ Vacheron Constantin ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ยกเลิก และยุติคำสั่งซื้อเมื่อใดก็ได้ตามเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น Vacheron Constantin อาจปฏิเสธ ยุติ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อบริการของคุณ หากมีข้อพิพาทที่กำลังดำเนินการอยู่เกี่ยวกับการชำระเงินตามคำสั่งซื้อก่อนหน้า หรือหาก Vacheron Constantin สงสัยว่าคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขการบริการเหล่านี้หรือกฎหมายใด ๆ หรือหากกฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว หรือในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ หรือในกรณีที่มีเหตุผลนอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา รวมทั้งเหตุสุดวิสัยด้วย

ในกรณีที่ Vacheron Constantin ยกเลิกคำสั่งซื้อบริการ ค่าชดเชยบางส่วนและทั้งหมดนั้นจะถูกยกเว้น และคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ต่อ Vacheron Constantin รวมถึงตัวแทน บริษัทในเครือ และพนักงานของ Vacheron Constantin

การรับประกันระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin การรับประกันการซ่อมแซมระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin

โปรดทราบว่าเฉพาะไลน์ผลิตภัณฑ์ที่เลือกไว้บางรุ่นเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกันระหว่างประเทศหรือการรับประกันการซ่อมแซมระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin ที่มีผลบังคับใช้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การรับประกันระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin และการรับประกันการซ่อมแซมระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin ที่มีผลบังคับใช้บนแพลตฟอร์มหรือผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

หากผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ภายใต้การรับประกันการขายหรือการซ่อมแซมที่ถูกต้อง ข้อกำหนดของการรับประกันดังกล่าวก็จะมีผลบังคับใช้เช่นกัน

นอกจากนี้ คุณอาจมีสิทธิ์ตามข้อบังคับทางกฎหมายภายใต้กฎหมายภายในประเทศที่บังคับใช้ซึ่งควบคุมการให้บริการ สิทธิ์ตามกฎหมายเหล่านั้นไม่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขการบริการเหล่านี้

เราขอเตือนคุณว่าการรับประกันการซ่อมแซมระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin จะไม่มีผลในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นตามคำแนะนำของ Vacheron Constantin ตามคำขอเฉพาะของคุณ

 

ข้อจำกัดความรับผิด

ในขณะที่ Vacheron Constantin พยายามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม ในโฆษณาหรือแค็ตตาล็อก หรือผ่านช่องทางบริการอื่น ๆ จะไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

Vacheron Constantin จะไม่ยืนยันค่าบริการจนกว่า Vacheron Constantin จะออกข้อเสนอการประมาณค่าใช้จ่ายแล้ว

แม้ว่าเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าคำอธิบาย รูปถ่าย หรือการนำเสนอเชิงกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับบริการที่มีรายละเอียดบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ Vacheron Constantin ไม่รับประกันว่าสาระสำคัญดังกล่าวหรือเนื้อหาอื่น ๆ จะปราศจากข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากความไม่ถูกต้อง การละเลย ความล้าสมัย หรือปัจจัยอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม

ตามขอบเขตที่อนุญาตสูงสุดของกฎหมายที่บังคับใช้ เราขอปฏิเสธและละเว้นข้อกำหนด เงื่อนไข และการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการและช่องทางบริการ ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ หรือที่เกิดขึ้นจากแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายหรือการใช้งาน หรือวิธีปฏิบัติทางการค้าใด ๆ ก่อนหน้านี้

ไม่มีประเด็นใดในเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดชอบของเราต่อการรับผิดใด ๆ ที่ไม่สามารถจำกัดหรือละเว้นได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ภายใต้ประโยคที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ การรับผิดโดยรวมของเราต่อคุณภายใต้เงื่อนไขการบริการเหล่านี้สำหรับคำสั่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผลตามสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่น ๆ แม้ว่าเราจะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว การรับผิดนั้นจะไม่เกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) ของค่าใช้จ่ายของบริการในคำสั่งซื้อบริการของคุณไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายทางศีลธรรม และ/หรือความเสียหายเชิงลงโทษใด ๆ จะถูกละเว้นในทุกกรณี

ในกรณีที่คุณส่งผลิตภัณฑ์ของคุณให้เราโดยละเมิดเงื่อนไขการบริการฉบับปัจจุบันหรือคำแนะนำของเรา คุณจะต้องรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายบางส่วนและทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นความรับผิดของ Vacheron Constantin ในกรณีดังกล่าว Vacheron Constantin จะไม่รับผิดต่อความเสี่ยงและ/หรือความเสียหาย การถูกทำลาย การโจรกรรม หรือการสูญหายของผลิตภัณฑ์ รวมถึงในระหว่างการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง Vacheron Constantin ด้วย

โปรดทราบว่าในเขตอำนาจศาลบางแห่ง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดบางประการในการรับประกันหรือความรับผิด และด้วยเหตุนี้ ข้อยกเว้นและข้อจำกัดบางประการข้างต้นจึงไม่มีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดทั่วไป

หากข้อกำหนดใด ๆ หรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในเงื่อนไขการบริการนี้ถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดในเงื่อนไขการบริการเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ และจะยังคงถูกต้องตามกฎหมาย มีผลผูกพัน และบังคับใช้ได้โดยสมบูรณ์ต่อไป

เงื่อนไขการบริการเหล่านี้ (และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมอยู่ในการอ้างอิง) ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อบริการ โดยจะแทนที่และระงับข้อตกลง ร่างข้อตกลง การตกลง ข้อผูกพัน หรือสัญญาหลักประกันก่อนหน้านี้ทั้งหมดในลักษณะใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าใด ๆ ในการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้เงื่อนไขการบริการเหล่านี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา

คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในคำสั่งซื้อบริการนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดเวลา ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวต่อผลที่ตามมาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อขัดแย้งดังกล่าว

การสละสิทธิ์ของเราต่อการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในเงื่อนไขการบริการเหล่านี้จะไม่ได้รับการตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ต่อการละเมิดอื่น ๆ หรือการละเมิดที่เกิดขึ้นภายหลัง

สัญญานี้มีผลระหว่างเรากับคุณ บุคคลอื่นจะไม่มีสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา

กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล (สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา หากบริการเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ด้านล่าง)

เงื่อนไขการบริการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตีความตามกฎหมายของประเทศที่มีสำนักงานจดทะเบียนของหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องตั้งอยู่ โดยไม่มีการอ้างอิงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการบริการ รวมถึงการมีผลบังคับใช้ การเป็นโมฆะ การละเมิดหรือการยุติเงื่อนไขการให้บริการ จะถูกวินิจฉัยหรือตัดสินชี้ขาดตามเงื่อนไขการให้บริการ  ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้แตกต่างจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้ในประเทศของคุณ เราจะให้ความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันแก่คุณ

คุณสามารถดำเนินคดีได้ในศาลของประเทศที่มีสำนักงานจดทะเบียนของหน่วยงานขายที่เกี่ยวข้องตั้งอยู่ หรือในประเทศที่เป็นภูมิลำเนาของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจดำเนินคดีกับคุณในศาลของประเทศที่เป็นภูมิลำเนาของคุณ

โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ต่อการดำเนินคดีในชั้นศาล คุณและ Vacheron Constantin จะใช้ความพยายามตามสมควรเป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วันในการแก้ไขข้อพิพาทหรือความล้มเหลวใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการบริการ หรือการละเมิดเงื่อนไขการบริการใด ๆ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันฉันมิตรก่อน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในท้องถิ่นที่บังคับใช้:

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้ที่มีผลบังคับใช้ตามสถานที่ตั้งของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน

 

สหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา หากบริการเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

ข้อจำกัดความรับผิด

โปรดทราบว่าในเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดบางประการในการรับประกันหรือความรับผิด และด้วยเหตุนี้ ข้อยกเว้นและข้อจำกัดบางประการข้างต้นจึงไม่มีผลบังคับใช้

สำหรับแคลิฟอร์เนีย: เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย เราไม่สามารถเสนอขายหรือให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยวัสดุที่ทำจากอีกัวน่า จิ้งเหลน ฮิปโปโปเตมัส เตกู หรือริง หรือสัตว์เลื้อยคลานแม่น้ำไนล์

 

กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการสำหรับการเรียกร้องของผู้พักอาศัยในสหรัฐอเมริกา หากบริการเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

 

จำเป็นต้องตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ ยกเว้นการเรียกร้องในคดีมโนสาเร่ ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการบริการ รวมถึงการมีผลบังคับใช้ การเป็นโมฆะ การละเมิดหรือการยุติเงื่อนไขการบริการ หรือต่อบริการใด ๆ ที่จัดทำโดย Vacheron Constantin และการสื่อสารใด ๆ ถึงเราหรือระหว่างเรา (“ข้อพิพาท”) จะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน แทนที่จะดำเนินการในศาล ยกเว้นในกรณีที่ผู้บริโภคหรือ Vacheron Constantin อาจยืนกรานที่จะเรียกร้องในศาลคดีมโนสาเร่ หากการเรียกร้องดังกล่าวมีเกณฑ์ที่เหมาะสม

การระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่จะนำข้อพิพาทใด ๆ เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณและ Vacheron Constantin ตกลงกันว่าคุณจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบก่อน และใช้ความพยายามตามสมควรเป็นเวลาสามสิบ (30) วันในการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ร่วมกันฉันมิตร ข้อกำหนดนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้น และจะไม่มีการยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการ (หรือศาลคดีมโนสาเร่) จนกว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ก่อน

การสละสิทธิ์จากการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณกำลังสละสิทธิ์ของตนเองจากการฟ้องร้องหรือขึ้นศาลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณ รวมถึงการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน ภายใต้เงื่อนไขการบริการเหล่านี้ นอกจากนี้ คุณและ Vacheron Constantin เข้าใจและยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการตามข้อพิพาทใด ๆ ให้ลุล่วงเป็นรายกรณี  อนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการแก้ไขข้อพิพาทด้วยการเยียวยาแบบเดียวกับในศาล รวมถึงคำสั่งห้ามของศาลด้วย หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณและ Vacheron Constantin ตกลงว่าแต่ละฝ่ายไม่สามารถยื่นคำร้องต่ออีกฝ่าย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม กระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม หรือการฟ้องคดีโดยผู้แทนอื่น ๆ

กระบวนการทำงานของอนุญาโตตุลาการ หากต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนต่ออนุญาโตตุลาการหลังจากที่คุณและเราไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทของเราผ่านกระบวนการอย่างไม่เป็นทางการตามที่อธิบายไว้ข้างต้นได้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association) https://www.adr.org/Support หรือโทรสอบถามที่หมายเลข 1-800-778-7879 คุณหรือเราต้องรวบรวมเอกสารที่เพียงพอเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราได้ปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลด้วยการยื่นข้อร้องเรียนต่ออนุญาโตตุลาการ ตามสิทธิ์ในการเลือกของคุณ กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (“AAA”) ผ่านการประชุมทางวิดีโอ ผ่านเอกสารฉบับกระดาษ หรือในรัฐและเขตปกครองที่คุณอาศัยอยู่ (ตามที่กำหนดโดยที่อยู่ของคุณในการยื่นฟ้องร้องกับ Vacheron Constantin) หรือตามที่ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นระหว่างคู่สัญญา ภายใต้กฎรวมถึงกระบวนการเสริมของ AAA สำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ซึ่ง AAA สามารถดำเนินการได้เช่นกัน  การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้อง การบริหารจัดการ และกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กฎของ AAA เงื่อนไขการบริการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตีความตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐ และกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก (หากมี) โดยไม่มีการอ้างอิงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย

 

หน่วยงานบริการและติดต่อเรา

 

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ หรือเรื่องทั่วไป (รวมถึงข้อร้องเรียนใด ๆ ) โปรดติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา: concierge.us@vacheron-constantin.com

 

ชมนาฬิกาของเราในบูติก

มาสัมผัสกับผลงานหัตถศิลป์แห่งการผลิตเรือนเวลาที่แท้จริงในบูติกสาขาใดสาขาหนึ่งของเราทั่วโลก