เลือกภูมิภาคของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทางกฎหมาย

อัปเดตล่าสุด: ธันวาคม 2021

เกี่ยวกับ Vacheron Constantin และข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

Vacheron Constantin สาขา Richemont International SA มีสำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียนที่ Chemin du Tourbillon 10, 1228 Plan-les-Ouates, Switzerland แพลตฟอร์มนี้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ (และ/หรือได้รับอนุญาต) และแก้ไขโดย Vacheron Constantin สาขา Richemont International SA รวมถึงดำเนินการโดยการสนับสนุนด้านเทคนิคของ Richemont International SA (“ผู้ให้บริการ”)

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) จะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของ Vacheron Constantin เทคโนโลยีบล็อกเชนและแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้อง (“เทคโนโลยีบล็อกเชน”) และแอปพลิเคชันมือถือ (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เราจะใช้คำว่า Vacheron Constantin (และ "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา") เพื่ออ้างอิงถึงสำนักงานใหญ่ของ Vacheron Constantin สาขา Richemont International SA ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนข้างต้น และบริษัทในเครือ

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้แพลตฟอร์ม การใช้แพลตฟอร์มของเราถือว่าคุณยินยอมและตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานแพลตฟอร์มต่อไป

การอัปเดตข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้ทราบข้อมูลที่อัปเดต ข้อกำหนดการใช้งานเวอร์ชันล่าสุดจะมีให้บนแพลตฟอร์มเสมอ ข้อกำหนดการใช้งานเวอร์ชันใหม่ใดๆ จะมีผลใช้บังคับและควบคุมการใช้แพลตฟอร์มและความสัมพันธ์ของคุณกับเราทันทีในวันที่โพสต์ การใช้แพลตฟอร์มต่อไปถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของการอัปเดตและการแก้ไขเหล่านี้

เกี่ยวกับบริการโฮสติ้งของเรา

บริการโฮสติ้งสำหรับเว็บไซต์ของเราให้บริการโดยผู้ให้บริการในสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับแอปพลิเคชันมือถืออาจโฮสต์โดยเราหรือโดยบริษัทอื่น ดังนั้น คุณควรดูเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของบริษัทอื่นดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

แนวปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลของเราบนแพลตฟอร์ม เช่น ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม และวิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลนั้น จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของเรา เทคโนโลยีบล็อกเชนจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

บูติกอิเล็กทรอนิกส์ของ Vacheron Constantin – เงื่อนไขการขาย และนโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ Vacheron Constantin จะต้องอ่านเงื่อนไขการจำหน่าย และนโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า ซึ่งจะควบคุมข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อใดๆ ดังกล่าว ข้อกำหนดเรื่อง "ข้อจำกัดการรับผิด" ด้านล่างนี้ไม่ครอบคลุมการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ โปรดดูที่เงื่อนไขการขายสำหรับข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทาง

การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบต้องใช้อุปกรณ์ที่เข้ากันได้ คุณตกลงที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตาม (i) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน (ii) ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมถึง (iii) คำแนะนำที่สมเหตุสมผลใดๆ และหลักเกณฑ์ที่เราอาจออกภายในเทคโนโลยีบล็อกเชนหรืออื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นครั้งคราวเท่านั้น

คุณรับทราบว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเทคโนโลยีบล็อกเชนทุกที่ทั่วโลกเป็นของเราหรือผู้ให้อนุญาตของเรา และสิทธิ์ในซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นได้รับอนุญาต (ไม่ได้ขาย) ให้คุณ ดังนั้น คุณจึงไม่มีสิทธิ์ในเทคโนโลยีบล็อกเชนนอกเหนือจากสิทธิ์ในการใช้งานแต่ละรายการตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

การออกแบบ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และการสร้างแบรนด์ที่แสดงในเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมถึงเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดภายในนั้นเป็นของ Vacheron Constantin และผู้ให้อนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ การออกแบบ และเครื่องหมายการค้า รวมถึงอยู่ภายใต้บทบัญญัติสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศทั่วโลก ดังนั้น คุณต้องไม่ใช้งานสิ่งที่กล่าวมา เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาดตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ในการพิจารณาว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ Vacheron Constantin จะให้สิทธิ์แบบจำกัด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาตในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน และซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ เพื่อติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันมือถือบนอุปกรณ์พกพาที่รองรับสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เพื่อการศึกษา เพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือภายในครัวเรือนเท่านั้น การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการดาวน์โหลดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการแอปสโตร์ที่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือ เราขอสงวนสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้กับคุณอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

คุณไม่สามารถ:

  • ใช้แอปพลิเคชันมือถือบนอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม
  • เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย อนุญาตช่วง แจกจ่ายต่อ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีบล็อกเชน
  • คัดลอก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ทำการถอดรหัส พยายาม (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เพื่อให้ได้รหัสต้นฉบับ ปรับเปลี่ยนหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของเทคโนโลยีบล็อกเชน หรืออัปเดตใดๆ ยกเว้นในขอบเขตที่คุณได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือ
  • ดัดแปลง หลบเลี่ยง หรือปิดใช้งานมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ หรือใช้เพื่อป้องกันเทคโนโลยีบล็อกเชน

คุณต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆ และส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมบ์ โปรแกรมบันทึกการกดแป้นพิมพ์ สปายแวร์ แอดแวร์ โปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นใด หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกัน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อส่งผลเสียต่อการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใดๆ

การใช้เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม

Vacheron Constantin ได้สร้างแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและสินค้าของบริษัทสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณ ในขณะที่เราพยายามอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่าภาพตัวแทนของสินค้า Vacheron Constantin ที่แสดงบนแพลตฟอร์มนั้นเป็นตัวแทนของสี การออกแบบ และสไตล์ ฯลฯ ของสินค้าจริง แต่การแปรผัน การบิดเบือน และ/หรือความแตกต่างเล็กน้อยยังอาจปรากฏให้เห็นได้ชัดเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสินค้าจริง ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาทางเทคนิค เช่น เบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้น Vacheron Constantin และผู้ให้บริการจึงไม่ต้องรับผิดต่อความแตกต่างที่ปรากฏให้เห็นระหว่างรูปภาพสินค้าที่แสดงบนแพลตฟอร์มและสินค้าจริง เราขอแนะนำให้คุณไปเยี่ยมชมหนึ่งในบูติกของเรา หรือร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตก่อนทำการสั่งซื้อทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์

คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์สำเนาของเนื้อหาที่มีให้คุณผ่านทางแพลตฟอร์มได้หนึ่งครั้ง หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในอุปกรณ์พกพาของคุณ สำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เพื่อการศึกษา เพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือภายในครัวเรือนเท่านั้น ภายใต้ประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์© เครื่องหมายการค้า™ จะต้องถูกคงไว้เช่นเดิมและไม่ถูกแก้ไข ลบ หรือเปลี่ยนแปลง คุณควรถือว่าทุกสิ่งที่คุณเห็นหรืออ่านบนแพลตฟอร์ม (เช่น การรังสรรค์ สินค้า รูปภาพ ภาพถ่าย รวมถึงบุคคลใดๆ ที่แสดงอยู่ในภาพถ่าย ภาพประกอบ ไอคอน ข้อความ คลิปวิดีโอ ดนตรี ลายลักษณ์อักษร และเนื่อหาอื่นๆ) ("เนื้อหาของ Vacheron Constantin") ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ การออกแบบ และเครื่องหมายการค้า รวมถึงอยู่ภายใต้บทบัญญัติสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศทั่วโลก เว้นเสียแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขาย ทำซ้ำ แจกจ่าย สื่อสาร ดัดแปลง แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการในที่สาธารณะ รายงานหรือเตรียมงานลอกเลียนแบบหรืองานมือสองตามเนื้อหาหรือใช้เนื้อหาของ Vacheron Constantin ในทางใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ห้ามแสดงหรือสื่อสารเนื้อหาของ Vacheron Constantin บนแพลตฟอร์มอื่นใด ในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เครือข่าย หรือบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ในกรณีที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของ Vacheron Constantin ของคุณจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ และสำเนาใดๆ ที่ทำจากเนื้อหาของ Vacheron Constantin จะต้องถูกทำลายทันที การใช้เนื้อหาของ Vacheron Constantin โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ รวมถึงข้อบังคับและกฎเกณฑ์ในการสื่อสารได้

การส่งและการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ของคุณ

ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ส่งไปยัง Vacheron Constantin และไม่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง Vacheron Constantin ในส่วนของการสอบถามของลูกค้า การใช้บริการ หรือการซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรือผ่านแพลตฟอร์ม โดยส่วนหลังจะอยู่ภายใต้กฎที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

Vacheron Constantin จะถือว่าการสื่อสารหรือเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ซึ่งคุณส่งไปยัง Vacheron Constantin ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือผ่านโซเชียลมีเดีย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล คำถามหรือคำตอบ ข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันนั้นไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์

นอกจากนี้ Vacheron Constantin ยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกทั้งในด้านการออกแบบและการผลิตสินค้าหรูหราคุณภาพสูง ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมนักออกแบบที่มีทักษะสูง ซึ่งเป็นผู้คิดค้นและรังสรรค์ผลงานของ Vacheron Constantin ให้สมบูรณ์แบบ นั่นทำให้ Vacheron Constantin ไม่สามารถตกลงหรือยอมรับที่จะเป็นผู้รับข้อเสนอของการร่วมมือที่ไม่พึงประสงค์ได้ แต่ก็เป็นไปได้ว่า Vacheron Constantin อาจกำลังทำงานเกี่ยวกับแนวคิด และ/หรือการรังสรรค์ที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้ว ดังนั้น คุณควรทราบไว้ว่า Vacheron Constantin ไม่สนใจที่จะรับแนวคิดหรือข้อเสนออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรังสรรค์ ซึ่งคุณอาจต้องการส่งมา

ข้อจำกัดการรับผิด

ส่วนนี้มีผลบังคับใช้กับแพลตฟอร์ม และไม่ใช่กับสินค้าที่อาจขายทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์โดยหนึ่งในตลาดท้องถิ่นหรือภูมิภาคของเรา

Vacheron Constantin จะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาของ Vacheron Constantin นั้นถูกต้อง ปราศจากข้อผิดพลาด หรือเชื่อถือได้ หรือการใช้เนื้อหาของ Vacheron Constantin จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

Vacheron Constantin และผู้ให้บริการจะไม่รับประกันว่าลักษณะด้านการทำงานและ/หรือทางเทคนิคของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของ Vacheron Constantin จะปราศจากข้อผิดพลาด หรือว่าแพลตฟอร์ม เนื้อหาของ Vacheron Constantin หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หากการใช้แพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของ Vacheron Constantin ทำให้ต้องรับบริการหรือเปลี่ยนทรัพย์สิน เนื้อหา อุปกรณ์ ข้อมูล หรือองค์ประกอบอื่นๆ เราและผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้น โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะได้รับทุกสิ่งบนแพลตฟอร์ม "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" และในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการวางจำหน่าย คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การดูแลและทักษะที่เหมาะสม หรือการไม่ละเมิด Vacheron Constantin และซัพพลายเออร์จะไม่รับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาของ Vacheron Constantin ซอฟต์แวร์ ข้อความ การดาวน์โหลด กราฟิก และลิงก์ หรือเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการใช้แพลตฟอร์ม

Vacheron Constantin และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม หรือความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการใช้งาน การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียผลกำไรหรือข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรืออื่นๆ ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ แม้ว่า Vacheron Constantin และ/หรือผู้ให้บริการจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

โปรดทราบว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันหรือความรับผิดบางประการ ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นบางข้ออาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไป เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการทั้งหมด (รวมเรียกกันว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มเป็นเครื่องหมายการค้า Vacheron Constantin ที่ได้รับการจดทะเบียน ไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือได้รับการคุ้มครองโดยวิธีอื่น หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่บุคคลที่สามอนุญาตให้ Vacheron Constantin ใช้งาน เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายกรรมสิทธิ์ และได้รับการจดทะเบียนกับเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนใดบนแพลตฟอร์มนี้ที่สามารถนำมาใช้ตีความให้เข้าใจได้ว่าคุณได้รับอนุญาตหรือมีสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Vacheron Constantin หรือจากบุคคลที่สามอื่นใด ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาอื่นใดที่แสดงบนแพลตฟอร์มในทางที่ผิดโดยเด็ดขาด เว้นเสียแต่จะระบุไว้ในที่นี้

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงเนื้อหาของ Vacheron Constantin) บนแพลตฟอร์มเป็นลิขสิทธิ์ของ Vacheron Constantin หรือได้รับอนุญาตให้ใช้โดย Vacheron Constantin ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์ โปรดดูที่ส่วนด้านบนเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม

ลิงก์และการเชื่อมโยง


แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มอื่น ซึ่งบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Vacheron Constantin เป็นผู้ดำเนินการ การรวมลิงก์ใดๆ ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวนั้นไม่ถือเป็นการรับรองเว็บไซต์เหล่านั้นโดย Vacheron Constantin Vacheron Constantin ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของบนหน้าเพจนอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ลิงก์กับแพลตฟอร์มนั้นๆ การเลือกคลิกลิงก์ใดๆ เพื่อไปยังหน้าเพจนอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง 
Vacheron Constantin ไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มใดๆ จากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

การยกเลิกและการระงับ

คุณยอมรับว่า Vacheron Constantin อาจยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงและการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ หาก Vacheron Constantin มีเหตุผลอันสมควรที่เชื่อได้ว่าคุณได้ละเมิดหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับตัวอักษรหรือเจตนารมณ์ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือละเมิดสิทธิ์ของ Vacheron Constantin บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามใดๆ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ คุณยอมรับว่า Vacheron Constantin อาจปรับเปลี่ยนหรือยุติการให้บริการแพลตฟอร์มใดๆ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ คุณยอมรับว่า Vacheron Constantin และ/หรือผู้ให้บริการจะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนหรือการยุติ ข้อกำหนดเรื่อง "ข้อจำกัดการรับผิด" และ "ข้อกำหนดทั่วไป" จะยังคงมีผลใช้บังคับแม้จะได้ยกเลิกข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อมูลและเนื้อหาของ Vacheron Constantin ที่นำเสนอบนแพลตฟอร์ม มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสินค้าและบริการของ Vacheron Constantin เท่านั้น และในบางกรณีเพื่อวิธีการที่หลากหลายในการนำเสนอขายสินค้า เว้นเสียแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Vacheron Constantin ไม่รับรองว่าเนื้อหาของ Vacheron Constantin จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในทุกประเทศทั่วโลก คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ โปรดทราบว่าการเข้าถึงเนื้อหาของ Vacheron Constantin อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยบางบุคคลหรือในบางประเทศ สินค้าของเรามีจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มอาจระบุสินค้าที่ไม่ได้วางจำหน่ายทั่วโลก

หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าส่วนนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนี้ และความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการใช้บังคับได้ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ เว้นเสียแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราที่เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม รวมถึงใช้แทนที่และยุติข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ร่างข้อตกลง การจัดเตรียม การดำเนินการ หรือสัญญาหลักประกันในลักษณะใดๆ ที่คู่สัญญาทำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

การสละสิทธิ์ของ Vacheron Constantin จากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดเหล่านี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์สำหรับการละเมิดอื่นๆ ของคุณในภายหลัง

กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและการตีความตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยไม่มีการอ้างอิงถึงความขัดแย้งของกฎหมาย ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงความสมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์ การละเมิด หรือการยกเลิกของข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกวินิจฉัยหรือตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว ในกรณีที่กฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์แตกต่างจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศของคุณ เราจะให้ความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันแก่คุณ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือเรื่องทั่วไป โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง อีกทั้งสามารถใช้ที่อยู่นี้ได้ หากคุณต้องการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้

Vacheron Constantin

โทร +41 (0)22 930 2005

อีเมล: concierge.europe@vacheron-constantin.com

การลงทะเบียนของบริษัทสำหรับสวิตเซอร์แลนด์: No. CH-660.0.002.8870-4

ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้อาจครอบคลุมโดยสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 5,930,474