เลือกภูมิภาคของคุณ

ความยั่งยืน

ผู้คนและชุมชน

ด้วยประเพณีอันยาวนานในการอนุรักษ์และการสืบสานทักษะที่มีเอกลักษณ์ไปสู่ผู้คนรุ่นต่อๆ ไปและความหลงใหลในงานฝีมือ Vacheron Constantin มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการจ้างงานบุคลากรของเราและสนับสนุนการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพในชุมชนที่กว้างขึ้น

โครงการฝึกงาน

โปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับช่างฝึกหัดของ Vacheron Constantin นำเสนอเส้นทางการพัฒนาเชิงคุณภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับสูงให้แก่ช่างทำนาฬิการุ่นใหม่หลายๆ คนในแต่ละปี โดยการเสริมสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคที่น่าเชื่อถือและประสบการณ์การทำงานครั้งแรก นอกจากนี้ เมซงยังร่วมมือกับ “Ecole des Métiers et Artisans de Haute Horlogerie” ในเจนีวาอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์

การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

ผ่านโครงการฝึกงาน “A School, a Job. Training to Excellence” มูลนิธิโคโลญีในมิลานสนับสนุนการฝึกอบรมด้านงานฝีมือขั้นสูงและการแนะแนวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานอย่างจริงจังให้แก่ผู้คนวัยหนุ่มสาว เมซงของเรามีความยินดีที่จะดำเนินการตามแนวทางนี้ในปี 2021 โดยรับช่างฝีมือรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์จากโครงการริเริ่มที่ประสบความสำเร็จของมูลนิธิแห่งนี้เข้ามาร่วมงาน 

การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ

ในปี 2020 เมซงตัดสินใจที่จะเสริมสร้างการสนับสนุนของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความเชื่อมั่นด้านการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ

เพื่อส่งเสริมแนวคิดนี้ Vacheron Constantin ได้เปิดตัวพันธมิตรด้านการกุศลระยะยาวซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสำหรับผู้คนในกลุ่มเปราะบาง การมีส่วนร่วมของเมซงช่วยให้วัยรุ่นที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือผู้ใหญ่ที่มีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัวเข้าสู่สถานที่ทำงานได้ โดยการพัฒนาโครงการฝึกสอนที่เฉพาะเจาะจงและสร้างเครือข่ายธุรกิจที่นำเสนอการฝึกงานให้แก่พวกเขา

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 เราได้ส่งมอบอาหารกลางวันที่สดใหม่ให้แก่สมาคมท้องถิ่นที่รับหน้าที่ในการดูแลผู้คนในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นธรรม

ในท้ายที่สุด ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างองค์กรที่มีความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการหลวมรวมทุกคนเป็นหนึ่งเดียวถือเป็นส่วนสำคัญในค่านิยมของเรา และผ่านการพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วในปี 2020 โดย Vacheron Constantin กลายเป็นเมซงแห่งแรกภายในกลุ่มที่ได้รับการรับรองการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นธรรมโดยยึดมั่นในการแบ่งปันและความไว้วางใจกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความสำเร็จและความยั่งยืนของเรา

การจัดหาวัสดุ

ด้วยการแสวงหาความงดงามในการผลิตนาฬิกาชั้นสูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด Vacheron Constantin มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยรูปลักษณ์ที่งดงาม กลไกที่ซับซ้อน และงานฝีมือระดับสูงสุด นอกจากนี้ เมซงยังคงรักษามาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในการจัดซื้อวัสดุล้ำค่าต่างๆ ควบคู่ไปกับการดำเนินการข้างต้นด้วย

องค์กรกำหนดมาตรฐานความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอัญมณีและนาฬิกา

Vacheron Constantin มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบในลักษณะที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และส่งเสริมหลักปฏิบัติเหล่านี้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา Vacheron Constantin เข้าร่วมกับ Responsible Jewellery Council หรือ RJC โดยเป็นสมาชิกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2010 และได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2012 RJC เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานชั้นนำของโลกสำหรับภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและนาฬิกา ตั้งแต่เหมืองไปจนถึงร้านค้าปลีก

Vacheron Constantin ได้รับการรับรองจากประมวลหลักการปฏิบัติ (COP) จาก RJC การรับรอง COP มุ่งเน้นด้านจริยธรรมทางธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบสำหรับเพชร อัญมณีสี ทอง เงิน และโลหะกลุ่มแพลทินัม COP นี้จัดการกับปัญหาต่างๆ รวมถึงสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

ซัพพลายเออร์ทุกรายของเราต้องลงนามในหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของกลุ่ม หลักการ 39 ข้อที่ครอบคลุมข้อกำหนดทั่วไป ห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ หลักปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เพื่อส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่โปร่งใสมากขึ้นในบริบทของการรับรอง RJC บริษัท Vacheron Constantin ได้เผยแพร่นโยบายด้านห่วงโซ่อุปทาน และใช้นโยบายการสอบทานธุรกิจที่รัดกุมตามกรอบการทำงานห้าขั้นตอนขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) คำอธิบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสอบทานธุรกิจนั้นระบุอยู่ในรายงานประจำปีของเรา

ห่วงโซ่อุปทานทองคำ

เราขอให้ซัพพลายเออร์ของเรารับประกันว่าการจัดหาทองคำนั้นเป็นไปในลักษณะที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และสิ่งแวดล้อม

เรายังคงทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์และโรงงานสกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง Responsible Jewellery Council เพื่อช่วยปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานทองคำ ซัพพลายเออร์ผู้จัดหาทองคำของเราผ่านการรับรองมาตรฐาน RJC COC 

 

เพชรและการรับรองกระบวนการคิมเบอร์ลีย์

เพชรทั้งหมดของเราซื้อจากซัพพลายเออร์ที่ใช้ระบบการรับประกันขององค์การกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทานเพชรโลก ตามกระบวนการคิมเบอร์ลีย์ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจัดซื้อเพชรเหล่านั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้านการจัดหาเงินทุนในการก่อการร้าย และเป็นไปตามมติของสหประชาชาติ

กระบวนการคิมเบอร์ลีย์ คือ โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล อุตสาหกรรมเพชรระหว่างประเทศ และโครงการริเริ่มภาคประชาสังคมเพื่อสกัดกั้นการซื้อขายเพชรจากแหล่งที่มีความขัดแย้ง โครงการการรับรองกระบวนการคิมเบอร์ลีย์ กำหนดให้ประเทศที่เข้าร่วมต้องกันเพชรจากแหล่งที่มีความขัดแย้งออกจากช่องทางการค้าที่ถูกกฎหมาย

นโยบายของเราคือไม่ซื้อหรือขายเพชรสังเคราะห์ใดๆ หรือที่เรียกว่าเพชรที่ผลิตขึ้นในห้องปฏิบัติการ สำหรับเพชรทุกเม็ดของเรา สีของเพชรจะอยู่ในเกรด D ถึง G และระดับความสะอาด IF ถึง VVS

CITES (ไซเตส)

สำหรับการจัดหาสายหนังของเรา Vacheron Constantin และซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

CITES เป็นข้อตกลงระดับนานาชาติระหว่างรัฐบาลซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าบางสายพันธุ์ระหว่างประเทศจะไม่คุกคามความอยู่รอดของสัตว์ป่าและพืชป่าดังกล่าว

สำหรับ Vacheron Constantin ข้อตกลง CITES นี้มีความเกี่ยวข้องกับสายหนังจระเข้ของเรา

สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เรายังใช้มาตรการในการจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบในกระบวนการภายในของเราเองอย่างต่อเนื่อง

พลังงานหมุนเวียน

ผู้ผลิตและสำนักงานใหญ่ของเราในสวิตเซอร์แลนด์ใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100%

หลังคาอาคารของเราในเจนีวาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 2,000 ตร.ม. ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 200 MWh ในปี 2020 และมากกว่า 1,500 MWh นับตั้งแต่เริ่มติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในปี 2015 Vacheron Constantin ได้รับรางวัล Swiss Solar Price สำหรับอุปกรณ์นี้ในปี 2018 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

โรงงานของเราในหุบเขาวัลเล เดอ ฌูซ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติพิเศษของภูเขาจูราทางตะวันตกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการรับรองในปี 2019 โดย “Fondation Nature & Economie” สำหรับการส่งเสริมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบโรงงานอย่างระมัดระวัง

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

นอกเหนือจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ Vacheron Constantin แล้ว เรายังชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการผลิต บูติก และบริษัทในเครือ ตลอดจนการเดินทางเพื่อธุรกิจโดยเครื่องบิน รถไฟ หรือรถยนต์ด้วย

โดยการซื้อเครดิตการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อชดเชย เราได้สนับสนุนเงินทุนให้โครงการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Richemont.com

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาในการทำงานของเรา