เลือกภูมิภาคของคุณ

นาฬิกาพร้อมฟังก์ชันสำรองพลังงาน

ตัวแสดงการสำรองพลังงานจะแสดงเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ของนาฬิกาโดยไม่ต้องติดตั้งสปริงใหม่ เมื่อพลังงานสำรองหมด กลไกของนาฬิกาจะหยุดทำงาน การไขลานนาฬิกาเปรียบเสมือนพิธีกรรมที่แท้จริง เป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนในการจัดการกับนาฬิกา