เลือกภูมิภาคของคุณ

นาฬิกาพร้อมฟังก์ชันการขานเวลา

กลไกการขานเวลานี้คิดค้นขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 เพื่อบอกเวลาในความมืด กลไกอันชาญฉลาดนี้จะตีระฆังเพื่อบอกเวลา เพียงกดปุ่มตรงกลางแล้วค้อนในนาฬิกาจะตีระฆัง โดยเสียงต่ำคือชั่วโมง เสียงสูงคือนาที และเสียงสลับสูงต่ำคือ 15 นาที เปรียบเสมือนวงออร์เคสตราในการบอกเวลาที่แท้จริง ระบบขานเวลาเป็นหนึ่งในกลไกทางเทคนิคที่ซับซ้อนที่สุดในการผลิตนาฬิกาชั้นสูง