เลือกภูมิภาคของคุณ

สายนาฬิกา

เมซงให้ความสำคัญกับการรังสรรค์สายนาฬิกาแต่ละเส้นอย่างประณีต เฉกเช่นเดียวกับรายละเอียดของตัวเรือน และกลไก โดยมีการเคลื่อนไหวเป็นหัวใจหลักของกระบวนการผลิต หนังจะได้รับการคัดสรร ตัด ดำเนินการ และเคลือบให้มันวาว... โดยผ่านกระบวนการที่เข้มงวด และใส่ใจรายละเอียดโดยช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญเพื่อรังสรรค์สาย Vacheron Constantin ที่งดงาม และทนทานอย่างโดดเด่น